lunes, 7 de diciembre de 2015

La Pantera Rosa Regresa | Notas para Flauta Dulce

sol# la la# si sol# la la# si
la# la sol# sol sol# la la# si

sol# la re# mi, fa# sol,
re# mi fa# sol do* si mi sol, si sib, 
la sol mi re mi,

re# mi, fa# sol,
re# mi fa# sol do* si sol si,
mi* re#*

re# mi, fa# sol,
re# mi fa# sol do* si mi sol, si sib, 
la sol mi re mi,

re# mi fa# sol mi*re* si la sol mi 
sib la, sib la, sib la, sib la,
sol mi re mi mi  sol mi re mi mi
sol mi re mi mi  

re# mi, fa# sol,
re# mi fa# sol do* si mi sol, si sib, 
la sol mi re mi,

re# mi, fa# sol,
re# mi fa# sol do* si sol si,
mi* re#*

re# mi fa# sol
re# mi fa# sol do* si mi sol, si sib, 
la sol mi re mi,

re# mi fa# sol mi*re* si la sol mi 
sib la, sib la, sib la, sib la,sol mi re mi mi 
sol# la la# sol mi re mi mi,
sol# la la# sol mi re mi mi

si do' re' mi'

DEMOSTRACIÓN

SELECCIONA UNA LETRA
# | A C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Mariposita "Gallina Pintadita" (Tutorial)

re mi re sol sol re mi re re fa fa re mi mi re re fa fa re re mi fa sol sol re mi re sol re mi re fa fa re mi re fa fa re r...